BugsKiller

Descrierea ocupaţiei

Agentul de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie este specialistul care desfăşoară activităţi de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie in incinte- reşedinţe, şcoli, creşe, grădiniţe, cantine, spitale, birouri, sectoare industriale, agricole şi administrative, mijloace de transport, precum şi in spaţii exterioare- zone populate, spaţii verzi parcuri etc. pentru inlăturarea germenilor patogeni şi combaterea speciilor de insecte şi rozătoare dăunătoare din zonele procesate. Acesta prestează servicii atat in sectorul public, cat şi in cel privat.

Agentul de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie demonstrează competenţe de pregătire a operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie in conformitate cu specificul situaţiei din obiectivul de tratat, stabilind toate aspectele preliminare esenţiale legate de speciile dăunătorilor de combătut, gradul de invazie şi extinderea in spaţiu, metodele de intervenţie ce urmează a fi aplicate, substanţele toxice de utilizat, necesarul de materiale şi echipamente specifice. El instruieşte beneficiarul cu privire la acţiunile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie de realizat, specificand cu precizie rolul şi modalităţile de intervenţie ale acestuia in cadrul acţiunilor, cu precădere in asigurarea curăţeniei ca etapă preliminară obligatorie pentru reuşita combaterii dăunătorilor şi privind măsurile de prevenire a eventualelor accidente ţinand seama de factorii de risc existenţi.

Agentul de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie dovedeşte competenţe privind derularea efectivă a lucrărilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, preparand soluţiile toxice şi momelile ratidice, aplicand metodele de combatere adecvate fără a periclita siguranţa mediului inconjurător.

Competenţele agentului de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie se referă la utilizarea aparatelor cu acţionare manuală, punerea in funcţiune, exploatarea şi oprirea aparatelor cu acţionare electro-mecanică şi a celor acţionate prin motoare cu ardere internă conform instrucţiunilor de lucru, respectand normele de protecţie a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice, in corelaţie cu particularităţile spaţiului supus tratamentelor. El demonstrează totodată, capacităţi de verificare şi intreţinere a echipamentelor de lucru pentru menţinerea duratei de viaţă a acestora şi pentru protejarea suprafeţelor supuse acţiunii de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie in timpul derulării activităţilor.

Agentul de dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie monitorizează suprafeţele procesate şi aplică măsuri corective de combatere pentru realizarea scopului final propus.