BugsKiller


In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Satu Mare ill. 284/2008 in temeiul dispozitiilor art. 68 alin. (1) lit. "1" din Legea nr. 215/2001, privind adrninistratia publica locala, se autorizeaza functionarea unitatii SC BUGS KILLER SRL

Certificat de inregistrare

Catre SC BUGS KILLER SRL Mun. Satu Mare, str. Lunca Sighet, nr. 30, judetul Satu Mare Referitor la solicitarea dvs. inregistrata la APM Satu Mare sub nr. 8328 din 06.11.2008. privind necesitatea solicitarii autorizatiei de mediu pentru activitatea eu cod CAEN 7500 - activitati veterinare, 8129 - alte activitati de curatenie, 9609 - alte activitati de servieii n.e.a, va comunicam ca in conformitate cu Ordinul MMDD nr. 1798 din 27.11.2004 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, activitaiile desfasurate la beneficiari nu necesita autorizare din punct de vedere al protectiei mediului.